SOLUTIONS

SEGMENTS

A SMARTCRAFT SOLUTION

Hämta verklig miljödata från lastbilar i realtid

Upptäck Tellus, ett open source-baserat och kostnadsfritt API från SmartCraft som låter dig hämta verklig bränsleförbrukning från lastbilens telematik, in till vilket system som helst.

API Dokumentation

För utvecklare inom byggindustri

Kostnadsfri lösning

Tellus använder realtidsdata från lastbilens telematik för att användas i verkliga miljörapporter.

API Dokumentation

För transportsystem

Möt nya miljökrav

Genom att automatisera rapporteringen av bränsleförbrukning hjälper Tellus dig att mäta den exakta mängden förbrukad bränsle.

Läs mer

Öppet att fortsätta utveckla

Öppen källkod

Tellus är ett open source-projekt och vem som helst kan bidra till den fortsatta utvecklingen.

Github repo

Använd Tellus öppna källkod i dina transporter direkt

API Dokumentation

Tellus – hjälper dig följa miljökraven från Trafikverket

Trafikverket har infört nya miljökrav gällande digital hållbarhetsrapportering via protokollet BEAST Supply 4.0 vilka implementeras stegvis från och med mars 2024. Dessa miljökrav innebär att leverantörer på byggprojekt måste rapportera bränsleförbrukningen för transporter inom projektet. Rapporteringen blir aktuell för åkerier som utför transporter där Trafikverket är den ursprungliga beställaren och har inkluderat kraven i upphandlingen. Liknande krav lär inkluderas även av andra beställare framöver och därför har vi utvecklat Tellus – ett öppet API som hjälper dig följa miljökraven.

Läs om SmartCrafts ESG-arbete
väg och skog

ÖPPET & KOSTNADSFRITT API

Koppla Tellus till din app

Så här fungerar Tellus API

Tellus API är en webbaserad applikation med ett REST API gränssnitt som kan kopplas mot drygt 98 % av alla moderna tunga lastbilar i Sverige. SmartCraft Tellus tillhandahåller integrationer mot alla de största lastbilstillverkarna: Volvo, Scania, MAN och (snart) Mercedes, för att användaren ska kunna hämta fordonsdata såsom bränsleförbrukning mellan en specifik tidsperiod. På så vis kan ni exempelvis hämta bränsleförbrukning för en order automatiskt när den färdigställs. Läs om Tellus på engelska!

tellus kod

Utforska vår API-lösning för problemfri integration

API Dokumentation

Möt de nya miljökraven med en enkel lösning

Vanliga frågor

Vad är de nya miljökraven från Trafikverket?
De nya miljökraven innebär att alla leverantörer inom bygg- och transportsektorn måste rapportera bränsleförbrukning digitalt. Dessa krav införs stegvis från mars 2024.

Hur påverkar de nya miljökraven min verksamhet?
De nya kraven innebär att du måste börja rapportera bränsleförbrukning digitalt. Detta kan kräva anpassning av dina befintliga system eller införande av nya lösningar som Tellus API för att säkerställa efterlevnad.

Vad händer om jag inte uppfyller de nya miljökraven?
Om du inte uppfyller de nya kraven kan det leda till att du inte får delta i upphandlingar med Trafikverket eller andra beställare som inför liknande krav, vilket kan påverka din affärsmöjlighet.

Vilka företag påverkas av dessa krav?
Alla åkerier som utför transporter för projekt där Trafikverket är beställare och har inkluderat dessa krav i upphandlingen. Liknande krav kan också införas av andra beställare.

Ersätter Beast Supply 4.0 kraven från Supply OBS?
Ja, Beast Supply 4.0 ersätter de tidigare kraven från Supply OBS. Den nya versionen inkluderar uppdateringar och förbättringar som bättre uppfyller nuvarande regleringar och standarder inom bränslerapportering och miljökrav.

Vad är SmartCraft Tellus?
Tellus är ett kostnadsfritt och open source API från SmartCraft som möjliggör automatisk insamling och rapportering av bränsleförbrukning från lastbilar till valfritt system.

Hur fungerar SmartCraft Tellus?
Tellus använder realtidsdata från lastbilarnas telematiksystem för att generera exakta bränslerapporter. API:et är kompatibelt med över 98 % av moderna tunga lastbilar i Sverige.

Hur hjälper SmartCraft Tellus mig?
Automatisera rapportering: Spara tid och resurser genom automatiserad dataöverföring. Säker datahantering: Trygg och säker hantering av din miljödata. Efterleva regler: Säkerställ att du följer alla aktuella standarder och regleringar.

Hur kan jag börja använda SmartCraft Tellus?
Du kan integrera Tellus API i ditt nuvarande system genom att besöka vår dokumentationssida och följa instruktionerna.

Är Tellus API säkert?
Ja, Tellus API är utvecklat med högsta säkerhetsstandarder för att säkerställa att din data är skyddad.

Vilken typ av data samlar Tellus in?
Tellus samlar in data om bränsleförbrukning, körsträcka, och andra relaterade parametrar från lastbilarnas telematiksystem.

Kan jag använda Tellus med alla mina lastbilar?
Tellus är kompatibelt med över 98 % av alla moderna tunga lastbilar i Sverige, vilket gör det sannolikt att dina fordon stöds.

Hur lång tid tar det att implementera Tellus?
Implementeringstiden varierar beroende på ditt nuvarande system och dina tekniska resurser, men SmartCraft erbjuder detaljerade guider och support för att hjälpa dig genom processen.

Kommer Tellus att kosta något i framtiden?
Tellus är kostnadsfritt, oavsett om du använder den driftade tjänsten från SmartCraft eller om du bygger en egen lösning från open source-projektet.

API Dokumentation